Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Švábovce.

Virtuálna dopravná karta

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Integrovaného dopravného systému IDS Východ.

Pozvánka na výlet do Banskej Štiavnice

Klub Švábovčanov pozýva občanov na výlet do Banskej Štiavnice, ktorý sa bude konať 18.6.2022. Prihlásiť sa môžete v Klube Švábovčanov každý pondelok do 13.6.2022 po 18:00.

Bezplatná dlhová poradňa v Poprade

Dlhové poradenstvo, určené pre občanov SR (fyzické osoby), ktorí sa v dôsledku zlej finančnej situácie zadĺžili a svoje záväzky už nevládzu splácať poskytuje dlhová poradňa v Poprade bezplatne. V BDP PP so sídlom na Karpatskej 7 v Poprade sú občanom v pracovných dňoch bezplatne k dispozícii odborní poradcovia – ekonóm, právnik a psychológ. Stretnutie v BDP Poprad je potrebné si vopred dohodnúť… Čítať viac

Pomoc pre Ukrajinu

Naša obec je pripravená pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom. Našu finančnú, či materiálnu pomoc budeme koordinovať spolu ZMOS-om, Ministerstvom vnútra SR a ďalšími inštitúciami, aby táto pomoc bola adresná a zmysluplná.  Ak chcete pomôcť aj vy, tak môžete využiť nasledovné možnosti: 1/ Ponuku na ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny môžete nahlásiť aj na Ministerstve vnútra SR:  tel. číslo:… Čítať viac

Zrušenie Pošty Hozelec

Slovenská pošta, a.s. po dôkladnej analýze vyhodnotila prevádzku Pošty Hozelec ako neefektívnu a schválila návrh na jej zrušenie s účinnosťou od 1. februára 2022. Poštové služby pre obyvateľov obce Švábovce, časti Úsvit a Sever budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Poprad 2. Hodiny pre verejnosť Pošta… Čítať viac

Moderná liečba monoklonálnymi protilátkami

Liečba monoklonálnymi protilátkami je dostupná v zdravotníckych zariadeniach a pri včasnom podaní dokáže zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Ľuďom, ktorí už ochorenie dostali a majú pozitívny test, prináša možnosť vyhnúť sa komplikáciám. Kompletné informácie o podávaní liečby nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=278e5ea83f&I=0

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Z m l u v a o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce (ďalej len „spoločenstvo“) Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej… Čítať viac

COVID 19 – užitočné informácie a linky

https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=278e5ea83f&I=0 https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky http://www.uvzsr.sk/index.php https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac