Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Švábovce.

Zrušenie Pošty Hozelec

Slovenská pošta, a.s. po dôkladnej anylýze vyhodnotila prevádzku Pošty Hozelec ako neefektívnu a schválila návrh na jej zrušenie s účinnosťou od 1. februára 2022. Poštové služby pre obyvateľov obce Švábovce, časti Úsvit a Sever budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Poprad 1. Hodiny pre verejnosť Pošta… Čítať viac

Mobilné očkovanie vo Švábovciach

Mobilná očkovacia jednotka bude vykonávať očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson v zasadačke Obecného úradu 1. 12. 2021 od 11:00 do 13:30 hod. Registrácia vopred nie je potrebná, záujemcovi o očkovanie stačí prísť v určenom čase s občianskym preukazom a kartičkou poistenca na Obecný úrad.

Úradné hodiny počas vyhláseného Núdzového stavu

Obecný úrad Švábovce oznamuje občanom, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu a zavedenie zákazu vychádzania, stránky budú vybavované v úradných hodinách po telefonickom dohovore s pracovníkom obce. Podpisy a listiny osvedčujeme len občanom s trvalým pobytom v obci Švábovce. Od 12.00 do 13.00 NEÚRADUJEME Kontaktujte nás na tel. číslach: 052/7793101, 0905 307 162 Alebo emailom:… Čítať viac

Moderná liečba monoklonálnymi protilátkami

Liečba monoklonálnymi protilátkami je dostupná v zdravotníckych zariadeniach a pri včasnom podaní dokáže zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Ľuďom, ktorí už ochorenie dostali a majú pozitívny test, prináša možnosť vyhnúť sa komplikáciám. Kompletné informácie o podávaní liečby nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Mikulášska nádielka

Obec Švábovce usporiada pre deti do 10 rokov Mikulášsku nádielku. Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu bude aj tento rok netradične Mikuláš s pomocníkmi putovať po obci hasičským autom a to v nedeľu 5.12. 2021 v čase od 14:00. Zastávky auta budú v týchto častiach obce: Centrum pri pódiu 14:00 – 14:30 Obecný klub 14:30 –… Čítať viac

Návrh – Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Z m l u v a o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce (ďalej len „spoločenstvo“) Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň vytriedenia na rok 2021: úroveň vytriedenia    30 < x <=40, čo predstavuje  22€ /t  poplatok za uloženie odpadov na skládke. Ing. Ján Mlynár, v.r. starosta obce Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s.. Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu… Čítať viac

Stravovanie – Varspol s.r.o.

firma Varspol s.r.o., prevádzka Švábovce – Úsvit,ponúka záujemcom obedové menu- polievka + hlavné jedlo  v cene 2,60 € v hermeticky uzatvorenom obale. Záujemcovia si nahlásia odber najneskôr deň vopred.tel. 0944 439 004