Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Švábovce.

Upozornenie seniorov na možné podvodné konania

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na neustále páchanie podvodov na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť páchaná na senioroch).

Povinnosti prevádzkovateľa žumpy

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti pripojiť sa – ak je to technicky možné a ekonomicky únosné – na verejnú kanalizáciu. Tam, kde sa občan nemôže pripojiť, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň… Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

ZUBNÁ AMBULANCIA NA PRENÁJOM

Obec Švábovce ponúka na prenájom ZABEHNUTÚ ZUBNÚ AMBULANCIU v obvodnom zdravotnom stredisku Švábovce Kontakt: 0905 307 162 ambulancia je zazmluvnená so všetkými zdravotnými poisťovňami

Virtuálna dopravná karta

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Integrovaného dopravného systému IDS Východ.

Bezplatná dlhová poradňa v Poprade

Dlhové poradenstvo, určené pre občanov SR (fyzické osoby), ktorí sa v dôsledku zlej finančnej situácie zadĺžili a svoje záväzky už nevládzu splácať poskytuje dlhová poradňa v Poprade bezplatne. V BDP PP so sídlom na Karpatskej 7 v Poprade sú občanom v pracovných dňoch bezplatne k dispozícii odborní poradcovia – ekonóm, právnik a psychológ. Stretnutie v BDP Poprad je potrebné si vopred dohodnúť… Čítať viac

Pomoc pre Ukrajinu

Naša obec je pripravená pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom. Našu finančnú, či materiálnu pomoc budeme koordinovať spolu ZMOS-om, Ministerstvom vnútra SR a ďalšími inštitúciami, aby táto pomoc bola adresná a zmysluplná.  Ak chcete pomôcť aj vy, tak môžete využiť nasledovné možnosti: 1/ Ponuku na ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny môžete nahlásiť aj na Ministerstve vnútra SR:  tel. číslo:… Čítať viac

Zrušenie Pošty Hozelec

Slovenská pošta, a.s. po dôkladnej analýze vyhodnotila prevádzku Pošty Hozelec ako neefektívnu a schválila návrh na jej zrušenie s účinnosťou od 1. februára 2022. Poštové služby pre obyvateľov obce Švábovce, časti Úsvit a Sever budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Poprad 2. Hodiny pre verejnosť Pošta… Čítať viac

Moderná liečba monoklonálnymi protilátkami

Liečba monoklonálnymi protilátkami je dostupná v zdravotníckych zariadeniach a pri včasnom podaní dokáže zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Ľuďom, ktorí už ochorenie dostali a majú pozitívny test, prináša možnosť vyhnúť sa komplikáciám. Kompletné informácie o podávaní liečby nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=278e5ea83f&I=0

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Z m l u v a o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce (ďalej len „spoločenstvo“) Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej… Čítať viac

COVID 19 – užitočné informácie a linky

https://www.health.gov.sk/?Molnupiravir https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=278e5ea83f&I=0 https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky http://www.uvzsr.sk/index.php https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac