Moderná liečba monoklonálnymi protilátkami

Kategória

Liečba monoklonálnymi protilátkami je dostupná v zdravotníckych zariadeniach a pri včasnom podaní dokáže zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Ľuďom, ktorí už ochorenie dostali a majú pozitívny test, prináša možnosť vyhnúť sa komplikáciám.

Kompletné informácie o podávaní liečby nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva.

https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Zverejnené 23. novembra 2021.
Upravené 24. novembra 2021.