Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Švábovce.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Z m l u v a o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce (ďalej len „spoločenstvo“) Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej… Čítať viac