Preskočiť na obsah

Novinky v regionálnej autobusovej doprave od augusta 2024

Zverejnené 4.7.2024.

Zónová tarifa od 1. 8. 2024

Autobusovú dopravu na východnom Slovensku čakajú zmeny v druhoch a sadzbách cestovného. Košický a Prešovský samosprávny kraj zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie novinky ako prestupný lístok, alebo časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

Územie východného Slovenska bude rozdelené na tarifné zóny, pričom cena cestovného sa bude odvíjať od počtu prejdených zón. Predplatné lístky budú dostupné v rôznych variantoch – ako jednodňové, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Územná platnosť takýchto lístkov bude určená vybranými tarifnými zónami, s výnimkou celosieťových lístkov, ktoré budú platné na celom území východného Slovenska.

Kraje upozorňujú, že s ohľadom na skracovanie času vybavovania cestujúcich, bude nosičom prestupných a predplatných lístkov výhradne dopravná karta.

Nákup jednorazového neprestupného lístka ostane rovnaký ako doposiaľ, zvýraznia sa však cenové rozdiely pri platbe z dopravnej karty oproti platbe v hotovosti alebo z bankovej karty. Pre výhodnejšie cestovné preto kraje odporúčajú aj občasným cestujúcim vybaviť si dopravnú kartu. V súčasnosti používané dopravné karty (vrátane preukazu ISIC) zostávajú naďalej v platnosti. Zmeny začnú platiť v auguste.

Novinky v doprave

V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné lístky

O zónovej tarife


SAD Poprad oznamuje, že z dôvodu zavedenia novej Zónovej tarify verejnej dopravy v rámci IDS Východ v auguste 2024 (viď podrobnosti nižšie), budú od 4. júla 2024 platné iba dopravné karty so 17-miestnym SNR číslom. Karty, na ktorých je 9- alebo 10-miestne číslo, strácajú od tohto dátumu svoju platnosť.
Novú dopravnú kartu si cestujúci môžu vybaviť v Informačnom centre dopravcu SAD Poprad.
SNR číslo karty je uvedené na dopravných kartách aj na cestovných lístkoch.