Preskočiť na obsah

PETÍCIA ZA URÝCHLENÉ ZREALIZOVANIE OPRAVY KRYTU VOZOVKY CESTY I/18 HÔRKA – POPRAD

Zverejnené 8.2.2024.

Vážení občania,

starostovia obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce a Hôrka Vám predkladajú možnosť podpísania Petície za urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky rýchlostnej cesty I/18 Hôrka – Poprad. Máme zato, že cesta, po ktorej denne jazdíme, sa už dlhodobo nachádza v nevyhovujúcom stave, a preto chcú starostovia spomenutých obcí apelovať na kompetentných, aby pristúpili ku generálnej oprave tejto dopravnej tepny.

Preto v týchto dňoch spúšťame petíciu, ktorou chceme poukázať na havarijný stav tohto úseku. Petíciu je možné podpísať online, stiahnuť tlačivo na priloženom odkaze, podpísať ju a doručiť na obecný úrad/obecné úrady vyššie spomenutých obcí (v čase úradných hodín), prípadne ju podpísať na sekretariátoch (podateľniach) obcí.

S úctou a za spoločné dosiahnutie tohto cieľa

Starostovia obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka

ONLINE PETÍCIA za urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky cesty I/18 Hôrka – Poprad