Zápis na predprimárne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Švábovce

11.5.2023 zverejnil/a svabovce_sadovska.

Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Švábovce sa uskutoční 15. – 26. mája 2023 od 10:00 do 15:00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Švábovciach oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy pri ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 15. mája 2023 do 26. mája 2023 v Materskej škole v pracovných dňoch od 10:00 do 15:00 hod.

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobne – vyplnená žiadosť + rodný list a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • poštou na adresu školy, emailom: ilavska@zssvabovce.sk
  • elektronicky s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa v prílohe

https://zssmssvabovce.edupage.org/register/

kontakt: 052 77 931 64

deti, ktoré v minulom školsom roku neboli prijaté do MŠ, je potrebné znova zapísať