Preskočiť na obsah

Ponuka zamestnania – učiteľ/ka v Evanjelickej materskej škole Švábovce počas zastupovania na MD

Zverejnené 16.5.2024.

Kategória

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Učiteľ/ka MŠ na dobu určitú (zastupovanie počas

MD)

Počet detí v škôlke: 24, jednotriedna prevádzka

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika
 • vysokoškolské II. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika
 • min. 5-ročná prax v odbore

Iné kritériá:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť školskej legislatívy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • pozitívny prístup a vzťah k deťom
 • tvorivosť
 • flexibilita
 • aktívne využívanie IKT
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
poštou na adresu: Evanjelická materská škola Švábovce, Švábovce 86, 059 12 Švábovce alebo
elektronicky na ems.svabovce@gmail.com v termíne do 02.06.2024.
Kontaktná osoba: Paulína Filičková, 052/381 08 29