Sezónne posilnenie vlakových a autobusových spojov

Kategória

Návštevníci majú možnosť počas tohto leta 2022 využiť pravidelné sezónne vlakové spoje

  • Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Muszyna – premáva počas víkendov od 4. júna do 4. septembra 2022
  • Rzsesóv/Lupkov – Medzilaborce – premáva počas víkendov od 25. júna do 28. augusta 2022
  • Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa – premáva počas víkendov od 11. júna do 11. septembra 2022
  • Prešov – Červená Skala – Banská Bysreica – premáva v nedeľu od 3. júla do 11. septembra
  • Košice – Bardejov – premáva 2., 3., 16., 17., 30., 31. júla, 12., 14., 27., 28., 29. augusta

Aktuálne informácie ohľadom presných časov odchodov nájdete na stránke https://cp.hnonline.sk

Zverejnené 23. júna 2022.
Bez úpravy .