Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN 1-2018 – O dodržiavaní čistoty a poriadku