Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN 2-2015 – O nakladaní s komunálnym odpadom