Dodatok č. 1 k VZN 2-2020 – O miestnych daniach a poplatku

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 28. decembra 2021
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty