Dodatok č. 13 k VZN 11-2009 – Dotácia na žiaka

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 28. decembra 2021
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty