Dodatok č. 14 k VZN 11-2009 Dotácia na žiaka

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty