Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN 2 -2015 – O nakladaní s komunálnym odpadom