Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN 2-2020 O miestnych daniacha miestnom poplatku