Dodatok č. 2 k VZN 2-2020 O miestnych daniacha miestnom poplatku

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty