Dodatok č. 4 k VZN 1-2015 stravné dôchodcom

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 21. marca 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty