Preskočiť na obsah

Dodatok č. 5 k VZN 1-2019 o výške príspevkov v školách