Dodatok č. 5 k VZN 1-2019 o výške príspevkov v školách

Zverejnené
25. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2022 − 9. septembra 2022
Kategória

Prílohy