Dodatok č. 6 k VZN 1-2019 Príspevky v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty