Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1-2018 o čistote a poriadku

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty