Návrh dodatku č. 1 k VZN 2-2020 o miestnych daniach a poplatku

Zverejnené
25. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2021 − 9. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy

Tento dokument je naviazaný na