Návrh Dodatku č. 4 k VZN 1-2015 stravné dôchodcom

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty