Dodatok č.7 k VZN 1-2019 Príspevky v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 31. januára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty