Dodatok č. 8 VZN 1-2019 príspevky v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
15. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. apríla 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty