Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž

Zverejnené
30. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2023 − 29. septembra 2023
Kategória

Obec Švábovce vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby bytového domu v obci Švábovce v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Švábovce F1 zo dňa 19. 5. 2023 a C11 zo dňa 16.6.2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/284

Prílohy

Súvisiace dokumenty