Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty