Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce

Zverejnené
29. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2021 − 12. decembra 2021
Kategória

Prílohy