Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy“ Časť A.1 Poprad-Tatry (mimo) – Vydrník