VOĽBY 2022 – zapisovateľka

Zverejnené
15. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

ZAPISOVATEĽKA

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022:

Nora Korenková, pracovníčka OcÚ Švábovce, Švábovce 272, tel.: 052/7793 321, 0904 122 640, email: ekonom@obecsvabovce.sk

Prílohy

Súvisiace dokumenty