Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Kontakt pre doručovanie žiadostí a oznámení

Zverejnené
11. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2024 − 8. júna 2024
Kategória

Zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
na email: obec.svabovce@gmail.com

Zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
na email: obec.svabovce@gmail.com

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou musí byť obci doručená
od 24. apríla 2024 do 20. mája 2024.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Obec vydáva hlasovacie preukazy pri osobnom prevzatí alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom do 07. júna 2024 počas úradných hodín.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/102

Prílohy

Žiadne prílohy.