Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta 2024 – Kontakt pre doručovanie žiadostí a oznámení

Zverejnené
31. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2024 − 14. marca 2024
Kategória

Zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
na email: obec.svabovce@gmail.com

Zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
na email: obec.svabovce@gmail.com

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou musí byť obci doručená
od 07. februára 2024 do 04. marca 2024 pre prvé kolo volieb,
pre druhé kolo volieb do 14. marca 2024.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

Obec vydáva hlasovacie preukazy pri osobnom prevzatí alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom do 22. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024 počas úradných hodín.

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok7:00 – 15:30
Streda7:00 – 15:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7:00 – 13:00
úradné hodiny – (obedňajšia prestávka 12:00-12:30)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/005

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty