VV – Oznámenie o uložení písomnosti – František Mlynár

Zverejnené
16. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2022 − 30. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 170/2022
Dátum uloženia: 16. marca 2022
Odberná lehota: 30. marca 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Švábovce
Odosielateľ: GEODETICCA, s.r.o.
Adresát: František Mlynár, roč. 1956

Prílohy