VV – Oznámenie o začatí KR – Úprava NN distribučného vedenia

Zverejnené
22. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2022 − 6. apríla 2022
Kategória

Prílohy