Preskočiť na obsah

VV – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania