VV – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Zverejnené
14. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. februára 2023 − 2. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/610

Prílohy