VV – Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 22. februára 2022
Kategória

Prílohy