Preskočiť na obsah

Vv – Rozhodnutie o trvalom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice“