VV – Upovedomenie o podaní odvolania

Zverejnené
16. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2023 − 30. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/610

Prílohy