Preskočiť na obsah

VV – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov

Zverejnené
16. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2022 − 19. septembra 2022
Kategória

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (VSD) týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Švábovce, resp. v správe obce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Pre vyplatenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení.

Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD., 0917 153 852, vadel_lubos@vsdas.sk

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 555/2022

Prílohy