VV – výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov v ochrannom pásme VVN/ZVN

Zverejnené
28. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2023 − 10. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/120

Prílohy