Preskočiť na obsah

VV – výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov v ochrannom pásme VVN/ZVN