Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
13. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2023 − 7. augusta 2023
Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 11. júla od 17:00 hod do odvolania
.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Je zakázané:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na mistach so zvýšeným nebezpešenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/305

Prílohy

Súvisiace dokumenty