Preskočiť na obsah

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zverejnené
12. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2023 − 30. septembra 2023
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.06.2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil
deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

vyhlásenie volieb

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

  hlasovací preukaz

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

   • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
   • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

   a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

   voľba poštou

   Právo byť volený: Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

   Prekážkou práva byť volený je:

   • výkon trestu odňatia slobody,
   • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
   • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

   právo byť volený

   Detaily

   Číslo/ID dokumentu: 2023/136-03

   Prílohy

   Súvisiace dokumenty