Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Zverejnené
25. augusta 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2023 − 23. septembra 2023
Kategória

Spoločnosť Davies s.r.o. ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
VYZÝVA
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa S 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 30 dní

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Tomáš Vernarec,0949 171 049

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/343

Prílohy