Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Spoločnosť Davies s.r.o. ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
VYZÝVA
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa S 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 30 dní

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Tomáš Vernarec,0949 171 049

Prílohy

Popis

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (VSD) týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Švábovce, resp. v správe obce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Pre vyplatenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení.

Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD., 0917 153 852, vadel_lubos@vsdas.sk