Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 7.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3784/3A, 040 01 Košice-Juh

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

výkon zodpovednej osoby 12/2023

Dátum vystavenia 5.12.2023

Dátum splatnosti 11.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 135,00 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ CXDX Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 161, 059 12 Švábovce

Dodávateľ - IČO 44260903

Prílohy

Popis

montážna plošina vianočná výzdoba,

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 50,10 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ KP plus s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 36475025

Prílohy

Popis

obálky,fareb. papier, kancel.papier potvrdenky s juxtou

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 20.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 990,00 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves

Dodávateľ - IČO 48139572

Prílohy

Popis

vypracovanie PHSR na roky 2023 – 2030 a Komunitného plánu soc. služieb

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby 19.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 69,30 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ Prima banka Slovansko a. s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

poplatok za vedenie účtu majiteľa CP 2023 a CDCP

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 12.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 648,00 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ TatraKap s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Marianske námestie 409/17, 059 14 Spišský Štiavnik

Dodávateľ - IČO 36512737

Prílohy

Popis

zimná údržba ciest v cene 27,00 € /hod. December

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 32 509,60 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ OBEC ŠVÁBOVCE

Dodávateľ - Sídlo 132, 059 12 Švábovce

Dodávateľ - IČO 00326623

Prílohy

Popis

Mzdy a odvody 12/2023

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 1,44 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Dodávateľ - Sídlo Továrenská 2580/7, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42355818

Prílohy

Popis

poplatok – frekvencia Požiarna služba 2023

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 26.12.2023

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 197,65 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ Marek Rázga

Dodávateľ - Sídlo 1. mája 517/12, 059 38 Štrba

Dodávateľ - IČO 47090359

Prílohy

Popis

tlač časopisu Švábovčan 8xA4 350ks

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 157,74 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ TATRAPOS, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 531, 059 12 Švábovce

Dodávateľ - IČO 44714653

Prílohy

Popis

Posypová soľ-25 kg / 0,5t

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 1.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 883,85 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ Brantner Poprad s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nová 76, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36444618

Prílohy

Popis

Vývoz KO – 11/2023

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 1.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 013,30 €

Objednávateľ Obec Švábovce

Objednávateľ - Sídlo Švábovce 132, 059 12 Švábovce

Objednávateľ - IČO 00 326 623

Dodávateľ Brantner Poprad s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nová 76, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36444618

Prílohy

Popis

Vývoz VOK – 11/2023