Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Našim cieľom bolo výmenou nábytku v detskej ambulancii vo Švábovciach spríjemniť prostredie zdravotníckemu personálu, deťom a aj rodičom.
Starý nábytok bol už značne opotrebovaný, hlavne pracovné stoly pre zdravotnícky personál ale aj  skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky.
S podporou PSK sme zakúpili pracovný stôl pre lekára, pracovný stôl pre sestru a skriňu na lieky.
Novým zariadením ambulancie obec udržala dostupnú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov aj zo spádovej oblasti z Hozelca, Hôrky, Jánoviec a Vydrníka.

Prílohy

Popis

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 48. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (svetová zdravotnícka organizácia).

Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 09. októbra 2023 do 27. októbra2023 (posun je možný podľa vývoja počasia).

Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 150 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/ hod. s hustotou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km 2 . Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek /blistrov/, ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou oči, úst, nosa a pod…

Po ukončení orálnej vakcinácie líšok sa v termíne, ktorý stanoví ŠVPS SR vykoná kontrola účinnosti orálnej vakcinácie. Užívatelia poľovných revírov (okresy Poprad, Kežmarok a Levoča), podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade vykonajú odstrel líšok určených na kontrolu účinnosti jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Do odstrelu nebudú zahrnuté jedince s mliečnym chrupom. Do monitoringu budú zaradené aj všetky psíky medvedikovité ako aj všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty.