Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

VOĽBY 2022 – volebné obvody, počet volených poslancov

15.7.2022

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo dňa  17.6.2022  č. H/2   určilo,   že  Obecné   zastupiteľstvo  vo  Švábovciach   bude   mať  celkom  7 poslancov,  ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Súvisiace dokumenty

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov