Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

kandidátpočet hlasov%
1. Andrej DANKO, JUDr.00,00
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD.30,61
3. Krisztián FORRÓ00,00
4. Štefan HARABIN, JUDr.489,82
5. Ivan KORČOK, Ing.23848,67
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.10,20
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing.112,25
8. Igor MATOVIČ, Mgr.132,66
9. Milan NÁHLIK, Mgr.00,00
10. Peter PELLEGRINI, Ing.17335,38
11. Róbert ŠVEC, Mgr.20,41
výsledky volieb prezidenta 2024, obec Švábovce

volebná účasť: 42,80%

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta – zápisnica OkVK – II. kolo

Prílohy

Popis

II. kolo
 1. Ivan KORČOK, Ing., 60 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 2. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
I. kolo
 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Prílohy

Popis

Zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
na email: obec.svabovce@gmail.com

Zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
na email: obec.svabovce@gmail.com

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou musí byť obci doručená
od 07. februára 2024 do 04. marca 2024 pre prvé kolo volieb,
pre druhé kolo volieb do 14. marca 2024.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

Obec vydáva hlasovacie preukazy pri osobnom prevzatí alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom do 22. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024 počas úradných hodín.

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok7:00 – 15:30
Streda7:00 – 15:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7:00 – 13:00
úradné hodiny – (obedňajšia prestávka 12:00-12:30)

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta 2024 - informácie pre voliča

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

voľby prezidenta 2024

Obec Švábovce zriaďuje jeden okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024,

za volebnú miestnosť určuje zasadaciu miestnosť Obecného úradu.

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.svabovce@gmail.com

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta 2024 - Kontakt pre doručovanie žiadostí a oznámení