Preskočiť na obsah

Obecné aktivity

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Rekonštrukcia ambulancie všeobecného lekára

august 2021

IBV SAD

2020 – 2021

Vonkajšie fitnes

Cvičebné stroje – 11/2020

Multifunkčné ihrisko

9/2020

Archeologický výskum

IBV Sad – 2020

Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce

2018-2020

Výdajníky vody v rómskej osade

2019

Hasičská zbrojnica – prístavba soc. zariadení 2015 – 2019

Plynofikácia a zateplenie

Miestna komunikácia Sever – obec

2018

Zasadačka – rekonštrukcia

2018

Chodník k ZŠ a na Baňu

2017

Ihrisko – odvodnenie a zábrany

2017

Kríž na cintoríne

Posviacka kríža 14.4.2017

Knižnica – prestavba

2017

Výmena kotlov

Chodník pri I/18

2016

Šatne pri telocvični v ZŠ s MŠ – rekonštrukcia

2016

Striedačky na ihrisku

2016

Pódium

2014

Rekonštrukcia ObZS

2013

Rekonštrukcia reštaurácie a sály Obecného klubu

2013

Obecné aktivity