Preskočiť na obsah

Hasičský zbor

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE

Adresa:
Dobrovoľný hasičský zbor
Švábovce 80
059 12 Hôrka pri Poprade


Predseda: Ing. Peter ČAKY, PhD
Veliteľ: Peter FARKAŠ
Tajomník: Mgr. Katarína ČUPKOVÁ
Preventivár: Vladimír Korenko
Hospodárkyňa: Júlia KORENKOVÁ
Strojník: Peter ŠIMKO

aktualizované: 9/2023

História

Dňa 15. júla 1940 vypukol v obci požiar. Oheň vznikol od úderu blesku a zasiahol stodoly Jána Rusnačka a Pavla Čákyho, ktoré celé zhoreli. Majetok občanov chránil Dobrovoľný hasičský zbor vo Švábovciach. Keďže nemáme presné informácie o jeho vzniku, môžeme sa domnievať na základe historických skutočností, že jeho vznik spadá do 19. storočia. Prvé pokyny k ochrane majetku obyvateľov pred ohňom v Uhorsku boli vydané už v období vlády Márie Terézie.

Švábovske požiarnické stanovy boli potvrdené 14. 6. 1928. V roku 1928 mal hasičský zbor 28 členov. Ďalšie stanovy mal Dobrovoľný hasičský zbor potvrdené v roku 1946.

Po II. svetovej vojne vznikol v obci Zväz požiarnej ochrany. Požiarnici dosahovali každoročne významné umiestnenia v okresných súťažiach. Svojpomocne postavili požiarnu zbrojnicu, ktorá bola slávnostne daná do užívania v roku 1961 a bola opravená v roku 1982.

MLADÍ HASIČI

Kolektívu mladých požiarnikov sa venoval v osemdesiatych rokoch 20. storočia miestny učiteľ Ladislav Poremba a Miroslav Korenko. Mladí požiarnici sa zapájali do celoštátnej hry Plameň. Postupom času však táto činnosť v obci zanikla. Práca s mladými hasičmi sa obnovila až v roku 2006, keď  za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru vo Švábovciach bol zvolený Peter Korenko.

Práce s mladými hasičmi sa ujala Mgr. Katarína Korenková – veliteľka kolektívu mladých hasičov.
Prvými členmi družstiev mladých hasičov sa stali: Patrik Pavličko, Lucia Knižková, Lucia Čákyová, Lucia Vytykáčová, Marianna Korenková, Tomáš Lipovský, Jakub Korenko, Lukáš Jerga, Eva Slavkovská, Kristína Čákyová, Zuzana Korenková, Martina Korenková, Terézia Orolínová, Peter Stašák, Štefan Stašák, Jakub Orolín, Matúš Knižka, Marek Rusnačko a Dominik Rusnačko (z Hozelca).

Žiaci na svojich tréningoch spoznávajú jednotlivé technické prostriedky, ktoré sa používajú pri hasení, ako napr. prúdnica, hadice C, B, sací kôš, kľúč na doťahovanie hadíc B, zberač, lanko s karabínkou. Učia sa niektoré uzly, ktoré sú potrebné pri práci hasičov, napr. lodná slučka, plochá spojka, tesársky uzol, uzol na prúdnici, skracovačka. Ďalej sa učia spájať, rozvíjať a stáčať hadice, spájať hadicu s prúdnicou, hadicu pripojiť na hydrant, používať ručné striekačky, prekonávať rôzne prekážky s hadicami aj bez nich.
Táto činnosť ich baví a radi si svoje sily merajú s ostatnými žiakmi-hasičmi z okresu Poprad aj mimo neho v rôznych súťažiach. Je veľmi dôležité viesť mladých k úcte a ochrane ľudského života, majetku. To je hlavnou náplňou práce ako profesionálnych, tak aj dobrovoľných hasičov.

Od školského roka 2006/2007 pracujú mladí hasiči v rámci hasičského krúžku pri ZŠ s MŠ Švábovce. 

Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov

Dve družstvá z našej školy sa zúčastnili halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR, ktoré sa konali v sobotu 26.11.2016 vo Svite v Iskra aréne.
   V už dvadsiatom štvrtom ročníku halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR  sa predstavilo rekordných 104 päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 16 rokov, ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach –   v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

V úvode viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič  privítal  všetkých účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. A potom sa už spustil päť hodinový súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 520 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z osemnástich okresov Slovenska.

Spomedzi 45 družstiev dievčat bola najlepšia Šuňava I (PP). Na druhom mieste skončilo Široké (PO) a tretia bola Šuňava V.Naše žiačky sa umiestnili na 34. mieste.

V kategórii chlapcov (i zmiešané kolektívy chlapcov a dievčat) súťažilo 59 družstiev. Víťazom sa stalo Široké (PO). Druhá priečka patrila Púchovu (PU). Z bronzu sa radovala Šuňava I (PP). Zmiešané družstvo zo Šváboviec obsadilo 40. miesto.