Knižnica

Obecný úrad – 1. poschodie

 Pondelok:    16:30 – 19:00

Pracovníčka: Magdaléna Ilavská

Ročné členské v Obecnej knižnici:

dospelí: 0,50€ 

V knižnici sa nachádzajú knihy rôzneho žánru v počte 3441 ks.

Akcia v mesiaci Jún 2017 v  knižnici.

Názov akcie: Zážitkové čítanie pre prvý stupeň ZŠ s MŠ.

Autor knihy: Mária Ďuríčková

Názov knihy: „O Guľkovi Bombuľkovi“

Názov príbehu ktorý sa čítal z tejto knihy: „Ťažká hádanka“.

Zverejnené 21. septembra 2021.
Upravené 21. októbra 2021.